API-Integrering

Automatisera era processer och få tillgång till uppdaterade personuppgifter direkt i era system

Våra tjänster och data är tillgänglig för snabb integrering mot era redan befintliga system via REST-JSON. Vårt API tillhandahåller kraftfulla funktioner för att returnera persondata, bevaka förändringar i folkbokföring, bolagsdata och rättsdata.

I kundzonen kan ni följa loggar i realtid, vilket underlättar er felsökning vid integrering. Där skapar ni även era API-nycklar och följer kostnaden för era förfrågningar.

settings

Personsök

Personsök via personnummer

POSTapi.nusvar.se/v3/pnr/

Tjänsten låter er automatisk uppdatera t.ex. kundregister, fylla i kunduppgifter per automatik i er kassa eller göra direktuppslag utifrån ett fullständigt personnummer.

keyboard_arrow_down

Autentisering

För att anropa vårt API ska du skapa en nyckel i kundzonen som du därefter inkluderar i varje anrop genom en parameter eller som en Bearer i Authorization header. Authentisieringsinformationen måste inkluderas i varje anrop och ska göras på serversidan - för att undvika otillåten användning av ert konto genom kopiering av er nyckel i t.ex. Javascript-kod.

curl https://api.nusvar.se/v3/pnr/

-H 'Authorization: Bearer {API-NYCKEL}'
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'Accept: application/json'

Parametrar

Du kan välja att inkludera API-nyckeln som en parameter istället för en header

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
token string Nej API-nyckel som parameter om den inte har inkluderats som en header

Request body

Bodyn ska inkludera personnumret med enbart siffror (utan bindestreck) samt en array som beskriver vilken information ni önskar i retur.

Tänk på att anropets totalkostnad avgörs av antal returnerade parameterar i enlighet med er aktuella prislista.

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
pnr string Ja Personnummer med endast 12 siffror
toReturn array Ja Se nedan
{
"pnr": "198601012525",
"toReturn":["name1", "name3", "usedName", "street", "postalcode", "city"]
}

Möjliga värden för toReturn

Du behöver även inkludera en JSON body som inkluderar vår array toReturn vilken definierar vilka parametrar som ska returneras.

Tänk på att anropets totalkostnad avgörs av antal returnerade parameterar i enlighet med er aktuella prislista.

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
name1 string - Samtliga förnamn
name2 string - Samtliga mellannamn
name3 string - Samtliga efternamn
usedName string - Personens tilltalsnamn
street string - Folkbokföringsadress
postalcode string - Postnummer
city string - Ort
nameChanges string - Namnbyte och objektet
nameHistory
om det förekommer namnbyten
addressType string - V = Villa, B = BRF, L = Lägenhet, X = Okänd
addressChanges string - Tidigare adress och objektet
addressHistory
vid förekomst
temporaryAddress1 string - Särskild postadress
temporaryAddress2 string - Särskilt postnummer
temporaryAddress3 string - Särskild ort
floor string - Våningsplan
doorFromLeft string - Dörr beräknad från vänster i trapphuset
countSameHousehold objekt - Personer i samma hushåll samt objektet
sameHousehold
utöver personen själv
countSameBuilding objekt - Antal peroner skrivna i samma fastighet utöver personen själv samt objektet
sameBuilding
vid förekomst
relationExists string - Visar om personen är gift och objektet
relation
i förekommande fall
districtCode string - Distriktskod
municipalityCode string - Kommunkod
companiesExist string - Antal bolag samt objekt med bolag samt objektet
companies
som listar de olika företagsengagemangen
nurseProfession string - Returnerar
isNurse
som deklarerar huruvida personen har en vårdlegitimation eller inte. Om så är fallet följer även objektet
nurseCompetence
estateProfession string - Returnerar
isEstate
som deklarerar huruvida personen har en fastighetsmäklarlegitimation eller inte. Om så är fallet följer även objektet
estateProfession
teacherProfession string - Returnerar
isTeacher
som deklarerar huruvida personen har en vårdlegitimation eller inte. Om så är fallet följer även objektet
teacherProfession
phoneNumbers string - Returnerar
phoneExist
som deklarerar huruvida vi har ett eller flera telefonnummer associerade till personen. Om så är fallet följer även objektet
phoneNumbers
areaIncomePoints string - Inkomstpoäng för området (5-95)
averageIncome string - Postnumrets medelinkomst
maxIncome string - Stört lön i samma postnummer
courtOccurrence objekt - Returnerar antal förekomster i brottmål, tvistemål och strafförelägganden

Exempelförfrågan

curl --location --request POST 'https: //api.nusvar.se/v3/pnr/'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: Bearer {DIN_API_NYCKEL_UTAN_BRACES}'
--data-raw '{
  "pnr": "197503080230",
  "toReturn": [
    "name1",
    "name2",
    "name3",
    "usedName",
    "nameChanges",
    "street",
    "postalcode",
    "city",
    "nameChanges",
    "addressType",
    "addressChanges",
    "temporaryAddress1",
    "temporaryAddress2",
    "temporaryAddress3",
    "floor",
    "doorFromLeft",
    "countSameHousehold",
    "countSameBuilding",
    "relationExists",
    "districtCode",
    "municipalityCode",
    "companiesExist",
    "nurseProfession",
    "estateProfession",
    "teacherProfession",
    "phoneNumbers",
    "areaIncomePoints",
    "averageIncome",
    "maxIncome",
    "courtOccurrence"
  ]
}'

Exempelsvar

{
  "success": true,
  "endpointRequested": "/v3/pnr",
  "methodRequested": "POST",
  "responseCode": 2000,
  "message": "",
  "result": {
    "name1": "Anders Edvin",
    "name2": "Nilsson",
    "name3": "Svensson",
    "usedName": "Edvin",
    "street": "Sveavägen 3 D lgh 1402",
    "postalcode": "11153",
    "city": "Stockholm",
    "nameChanges": "1",
    "nameHistory": [
      {
        "pnr": "197503080230",
        "nickname": "Edvin",
        "name1": "Anders Edvin",
        "name2": "",
        "name3": "Nilsson"
      }
    ],
    "addressType": "L",
    "addressChanges": "2",
    "addressHistory": [
      {
        "changeDate": "2020-05-19",
        "address1": "RINGVÄGEN 19 lgh 1301",
        "address2": "11653",
        "address3": "Stockholm"
      },
      {
        "changeDate": "2019-08-16",
        "address1": "Storgatan 17 lgh 1201",
        "address2": "11453",
        "address3": "Stockholm"
      }
    ],
    "temporaryAddress1": "Box 11153",
    "temporaryAddress2": "10953",
    "temporaryAddress3": "Stockholm",
    "floor": "4",
    "doorFromLeft": "2",
    "countSameHousehold": "1",
    "sameHousehold": [
      {
        "pnr": "197503080232",
        "nickname": "Kim",
        "name1": "Kim",
        "name2": "",
        "name3": "Svensson"
      }
    ],
    "countSameBuilding": "1",
    "sameBuilding": [
      {
        "pnr": "197503080233",
        "nickname": "Alex",
        "name1": "Alex",
        "name2": "",
        "name3": "Andersson",
        "floor": "2",
        "doorFromLeft": "4"
      }
    ],
    "courtOccurrence": [
      {
        "countB": "1",
        "countT": "0",
        "countS": "1"
      }
    ],
    "relationExists": "1",
    "relation": [
      {
        "relationFrom": "",
        "relationNickname": "Kim",
        "relationName1": "Kim",
        "relationName2": "",
        "relationName3": "Svensson"
      }
    ],
    "districtCode": "10",
    "municipalityCode": "1060",
    "companiesExist": "1",
    "companies": [
      {
        "organizationNumber": "5562749894",
        "companyName": "KRAFMAN AKTIEBOLAG",
        "typeOfCommitment": "Styrelseledamot",
        "registrationYear": "1986",
        "status": "1",
        "urlCompany": "https://krafman.se/krafman-aktiebolag/5562749894/sammanfattning"
      }
    ],
    "isNurse": "2",
    "nurseCompetence": [
      {
        "competenceCode": "LK",
        "competenceLevel": "LEG",
        "competenceText": "Läkare",
        "registrationDate": "2007-08-30",
        "regulations": "",
        "limits": ""
      },
      {
        "competenceCode": "SK",
        "competenceLevel": "LEG",
        "competenceText": "Sjuksköterska",
        "registrationDate": "2007-08-30",
        "regulations": "",
        "limits": ""
      }
    ],
    "isEstate": "2",
    "estateProfession": [
      {
        "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
        "companyName": "Kjelles Fastighetsmäkleri AB",
        "note": "-"
      },
      {
        "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
        "companyName": "Mickans Fastighetsmäkleri AB",
        "note": "-"
      }
    ],
    "isTeacher": "2",
    "teacherCompetence": [
      {
        "legitimationType": "TEACHER",
        "legitimationStatus": "ACTIVE",
        "legitimationDate": "2012-08-03",
        "schoolType": "Grundskolan",
        "schoolSubject": "Musik",
        "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
      },
      {
        "legitimationType": "TEACHER",
        "legitimationStatus": "ACTIVE",
        "legitimationDate": "2012-08-03",
        "schoolType": "Gymnasieskolan",
        "schoolSubject": "Musik",
        "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
      }
    ],
    "phoneExist": "1",
    "phoneNumbers": [
      {
        "phoneNumber": "46798765431"
      },
      {
        "phoneNumber": "4699123456"
      }
    ],
    "areaIncomePoints": "57",
    "averageIncome": "274403",
    "maxIncome": "2992900",
    "pnr": "197503080230"
  }
}

Fritextsök

POSTapi.nusvar.se/v3/search/

Tjänsten returnerar antal personresultat utifrån er sökfråga. Tjänsten debiteras som 1 resultat. För att ta del av resultatet använder du tjänstens retreive-result och det tillfälliga searchID som denna fråga returnerar. En sökfråga returnerar maximalt 300 individer eller det antal som definieras i paremetern maxResults

keyboard_arrow_down

Hämta fritextresultat

POSTapi.nusvar.se/v3/retreive-result/

Denna tjänst används för att ta emot sökresultatet av en förfrågan gjord i tjänsten search med hjälp av det tillfälliga searchId som har erhållits.

keyboard_arrow_down

Autentisering

För att anropa vårt API ska du skapa en nyckel i kundzonen som du därefter inkluderar i varje anrop genom en parameter eller som en Bearer i Authorization header. Authentisieringsinformationen måste inkluderas i varje anrop och ska göras på serversidan - för att undvika otillåten användning av ert konto genom kopiering av er nyckel i t.ex. Javascript-kod.

curl https://api.nusvar.se/v3/search/

-H 'Authorization: Bearer {API-NYCKEL}'
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'Accept: application/json'

Parametrar

Du kan välja att inkludera API-nyckeln som en parameter istället för en header

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
token string Nej API-nyckel som parameter om den inte har inkluderats som en header

Request body

Bodyn ska inkludera personnumret med enbart siffror (utan bindestreck) samt en array som beskriver vilken information ni önskar i retur.

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
searchId string Ja Erhålls i tjänsten search (se ovan)
toReturn array Ja Se nedan
{
"searchId": "FbQodGIicY5ul4roR255IuPKtFGIiuEwNIz47CM1KXdllV78T92GYgYYUh7PV51mQXFSK0r",
"toReturn":["name1", "name3", "usedName", "street", "postalcode", "city"]
}

Möjliga värden för toReturn

Du behöver även inkludera en JSON body som inkluderar vår array toReturn vilken definierar vilka parametrar som ska returneras.

Tänk på att anropets totalkostnad avgörs av antal returnerade parameterar i enlighet med er aktuella prislista.

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
name1 string - Samtliga förnamn
name2 string - Samtliga mellannamn
name3 string - Samtliga efternamn
usedName string - Personens tilltalsnamn
street string - Folkbokföringsadress
postalcode string - Postnummer
city string - Ort
nameChanges string - Namnbyte och objektet
nameHistory
om det förekommer namnbyten
addressType string - V = Villa, B = BRF, L = Lägenhet, X = Okänd
addressChanges string - Tidigare adress och objektet
adressHistory
vid förekomst
temporaryAddress1 string - Särskild postadress
temporaryAddress2 string - Särskilt postnummer
temporaryAddress3 string - Särskild ort
floor string - Våningsplan
doorFromLeft string - Dörr beräknad från vänster i trapphuset
relationExists string - Visar om personen är gift
districtCode string - Distriktskod
municipalityCode string - Kommunkod
companiesExist string - Antal bolagsenagagemang
nurseProfession string - Returnerar
isNurse
som deklarerar huruvida personen har en vårdlegitimation eller inte. Ta reda på vårdlegitimationens detaljer genom att använda API-tjänsten /pnr
estateProfession string - Returnerar
isEstate
som deklarerar huruvida personen har en vårdlegitimation eller inte
teacherProfession string - Returnerar
isTeacher
som deklarerar huruvida personen har en vårdlegitimation eller inte. Ta reda på lärarlegitimationens detaljer genom att använda API-tjänsten /pnr
phoneNumbers string - Returnerar
phoneExist
som deklarerar huruvida vi har ett eller flera telefonnummer associerade till personen. Om så är fallet följer även objektet
phoneNumbers
areaIncomePoints string - Inkomstpoäng för området (5-95)
averageIncome string - Postnumrets medelinkomst
maxIncome string - Stört lön i samma postnummer

Exempelförfrågan

curl --location --request POST 'https://api.nusvar.se/v3/retreive-result/'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: Bearer {DIN_API_NYCKEL_UTAN_BRACES}'
--data-raw '{
  "searchId": "gUFmUIEpYtXwTYO8o7LgGeCsZLU2KgwjIhLPnme5OUFIuhcUby6VaEwHZekupmwtLudjLm",
  "toReturn": [
   "name1", 
   "name2", 
   "name3", 
   "usedName", 
   "nameChanges", 
   "street",
   "postalcode", 
   "city",
   "nameChanges",
   "addressType",
   "addressChanges",
   "temporaryAddress1",
   "temporaryAddress2",
   "temporaryAddress3",
   "floor", 
   "doorFromLeft",
   "relationExists",
   "districtCode",
   "municipalityCode",
   "companiesExist",
   "nurseProfession",
   "estateProfession",
   "teacherProfession",
   "phoneNumbers",
   "areaIncomePoints",
   "averageIncome",
   "maxIncome"
  ]
}'

Exempelsvar

{
  "success": true,
  "endpointRequested": "/v3/retreive-result",
  "methodRequested": "POST",
  "responseCode": 2000,
  "message": "",
  "results": [
    {
      "name1": "Anders Edvin",
      "name2": "Nilsson",
      "name3": "Svensson",
      "usedName": "Edvin",
      "street": "Sveavägen 3 D lgh 1402",
      "postalcode": "11153",
      "city": "Stockholm",
      "nameChanges": "1",
      "nameHistory": [
        {
          "pnr": "197503080230",
          "nickname": "Edvin",
          "name1": "Anders Edvin",
          "name2": "",
          "name3": "Nilsson"
        }
      ],
      "addressType": "L",
      "addressChanges": "2",
      "addressHistory": [
        {
          "changeDate": "2020-05-19",
          "address1": "RINGVÄGEN 19 lgh 1301",
          "address2": "11653",
          "address3": "Stockholm"
        },
        {
          "changeDate": "2019-08-16",
          "address1": "Storgatan 17 lgh 1201",
          "address2": "11453",
          "address3": "Stockholm"
        }
      ],
      "temporaryAddress1": "Box 11153",
      "temporaryAddress2": "10953",
      "temporaryAddress3": "Stockholm",
      "floor": "4",
      "doorFromLeft": "2",
      "relationExists": "1",
      "relation": [
        {
          "relationFrom": "",
          "relationNickname": "Kim",
          "relationName1": "Kim",
          "relationName2": "",
          "relationName3": "Svensson"
        }
      ],
      "districtCode": "10",
      "municipalityCode": "1060",
      "companiesExist": "1",
      "companies": [
        {
          "organizationNumber": "5562749894",
          "companyName": "KRAFMAN AKTIEBOLAG",
          "typeOfCommitment": "Styrelseledamot",
          "registrationYear": "1986",
          "status": "1",
          "urlCompany": "https://krafman.se/krafman-aktiebolag/5562749894/sammanfattning"
        }
      ],
      "isNurse": "2",
      "nurseCompetence": [
        {
          "competenceCode": "LK",
          "competenceLevel": "LEG",
          "competenceText": "Läkare",
          "registrationDate": "2007-08-30",
          "regulations": "",
          "limits": ""
        },
        {
          "competenceCode": "SK",
          "competenceLevel": "LEG",
          "competenceText": "Sjuksköterska",
          "registrationDate": "2007-08-30",
          "regulations": "",
          "limits": ""
        }
      ],
      "isEstate": "2",
      "estateProfession": [
        {
          "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
          "companyName": "Kjelles Fastighetsmäkleri AB",
          "note": "-"
        },
        {
          "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
          "companyName": "Mickans Fastighetsmäkleri AB",
          "note": "-"
        }
      ],
      "isTeacher": "2",
      "teacherCompetence": [
        {
          "legitimationType": "TEACHER",
          "legitimationStatus": "ACTIVE",
          "legitimationDate": "2012-08-03",
          "schoolType": "Grundskolan",
          "schoolSubject": "Musik",
          "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
        },
        {
          "legitimationType": "TEACHER",
          "legitimationStatus": "ACTIVE",
          "legitimationDate": "2012-08-03",
          "schoolType": "Gymnasieskolan",
          "schoolSubject": "Musik",
          "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
        }
      ],
      "phoneExist": "1",
      "phoneNumbers": [
        {
          "phoneNumber": "46798765431"
        },
        {
          "phoneNumber": "4699123456"
        }
      ],
      "areaIncomePoints": "57",
      "averageIncome": "274403",
      "maxIncome": "2992900",
      "pnr": "197503080230"
    },
    {
      "name1": "Anders Edvin",
      "name2": "Nilsson",
      "name3": "Svensson",
      "usedName": "Edvin",
      "street": "Sveavägen 3 D lgh 1402",
      "postalcode": "11153",
      "city": "Stockholm",
      "nameChanges": "1",
      "nameHistory": [
        {
          "pnr": "197503080230",
          "nickname": "Edvin",
          "name1": "Anders Edvin",
          "name2": "",
          "name3": "Nilsson"
        }
      ],
      "addressType": "L",
      "addressChanges": "2",
      "addressHistory": [
        {
          "changeDate": "2020-05-19",
          "address1": "RINGVÄGEN 19 lgh 1301",
          "address2": "11653",
          "address3": "Stockholm"
        },
        {
          "changeDate": "2019-08-16",
          "address1": "Storgatan 17 lgh 1201",
          "address2": "11453",
          "address3": "Stockholm"
        }
      ],
      "temporaryAddress1": "Box 11153",
      "temporaryAddress2": "10953",
      "temporaryAddress3": "Stockholm",
      "floor": "4",
      "doorFromLeft": "2",
      "relationExists": "1",
      "relation": [
        {
          "relationFrom": "",
          "relationNickname": "Kim",
          "relationName1": "Kim",
          "relationName2": "",
          "relationName3": "Svensson"
        }
      ],
      "districtCode": "10",
      "municipalityCode": "1060",
      "companiesExist": "1",
      "companies": [
        {
          "organizationNumber": "5562749894",
          "companyName": "KRAFMAN AKTIEBOLAG",
          "typeOfCommitment": "Styrelseledamot",
          "registrationYear": "1986",
          "status": "1",
          "urlCompany": "https://krafman.se/krafman-aktiebolag/5562749894/sammanfattning"
        }
      ],
      "isNurse": "2",
      "nurseCompetence": [
        {
          "competenceCode": "LK",
          "competenceLevel": "LEG",
          "competenceText": "Läkare",
          "registrationDate": "2007-08-30",
          "regulations": "",
          "limits": ""
        },
        {
          "competenceCode": "SK",
          "competenceLevel": "LEG",
          "competenceText": "Sjuksköterska",
          "registrationDate": "2007-08-30",
          "regulations": "",
          "limits": ""
        }
      ],
      "isEstate": "2",
      "estateProfession": [
        {
          "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
          "companyName": "Kjelles Fastighetsmäkleri AB",
          "note": "-"
        },
        {
          "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
          "companyName": "Mickans Fastighetsmäkleri AB",
          "note": "-"
        }
      ],
      "isTeacher": "2",
      "teacherCompetence": [
        {
          "legitimationType": "TEACHER",
          "legitimationStatus": "ACTIVE",
          "legitimationDate": "2012-08-03",
          "schoolType": "Grundskolan",
          "schoolSubject": "Musik",
          "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
        },
        {
          "legitimationType": "TEACHER",
          "legitimationStatus": "ACTIVE",
          "legitimationDate": "2012-08-03",
          "schoolType": "Gymnasieskolan",
          "schoolSubject": "Musik",
          "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
        }
      ],
      "phoneExist": "1",
      "phoneNumbers": [
        {
          "phoneNumber": "46798765431"
        },
        {
          "phoneNumber": "4699123456"
        }
      ],
      "areaIncomePoints": "57",
      "averageIncome": "274403",
      "maxIncome": "2992900",
      "pnr": "197503080230"
    }

  ]
}

Sök via telefonnummer

POSTapi.nusvar.se/v3/tele/

Denna tjänst returnerar abonnemangsinnehavare och de personuppgifter du väljer att erhålla.

keyboard_arrow_down

Autentisering

För att anropa vårt API ska du skapa en nyckel i kundzonen som du därefter inkluderar i varje anrop genom en parameter eller som en Bearer i Authorization header. Authentisieringsinformationen måste inkluderas i varje anrop och ska göras på serversidan - för att undvika otillåten användning av ert konto genom kopiering av er nyckel i t.ex. Javascript-kod.

curl https://api.nusvar.se/v3/tele/

-H 'Authorization: Bearer {API-NYCKEL}'
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'Accept: application/json'

Parametrar

Du kan välja att inkludera API-nyckeln som en parameter istället för en header

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
token string Nej API-nyckel som parameter om den inte har inkluderats som en header

Request body

Bodyn ska inkludera personnumret med enbart siffror (utan bindestreck) samt en array som beskriver vilken information ni önskar i retur.

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
tele string Ja Telefonnummer utan inledande nolla, t.ex. 46735123456
toReturn array Ja Se samma dokumentation som för tjänsten pnr
{
"tele": "46735123456",
"toReturn":["name1", "name3", "usedName", "street", "postalcode", "city", "countSameHousehold"]
}

Exempelförfrågan

curl --location --request POST 'https: //api.nusvar.se/v3/tele/'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: Bearer {DIN_API_NYCKEL_UTAN_BRACES}'
--data-raw '{
  "tele": "197503080230",
  "toReturn": [
    "name1",
    "name2",
    "name3",
    "usedName",
    "nameChanges",
    "street",
    "postalcode",
    "city",
    "nameChanges",
    "addressType",
    "addressChanges",
    "temporaryAddress1",
    "temporaryAddress2",
    "temporaryAddress3",
    "floor",
    "doorFromLeft",
    "countSameHousehold",
    "countSameBuilding",
    "relationExists",
    "districtCode",
    "municipalityCode",
    "companiesExist",
    "nurseProfession",
    "estateProfession",
    "teacherProfession",
    "phoneNumbers",
    "areaIncomePoints",
    "averageIncome",
    "maxIncome",
    "courtOccurrence"
  ]
}'

Exempelsvar

{
  "success": true,
  "endpointRequested": "/v3/pnr",
  "methodRequested": "POST",
  "responseCode": 2000,
  "message": "",
  "result": {
    "name1": "Anders Edvin",
    "name2": "Nilsson",
    "name3": "Svensson",
    "usedName": "Edvin",
    "street": "Sveavägen 3 D lgh 1402",
    "postalcode": "11153",
    "city": "Stockholm",
    "nameChanges": "1",
    "nameHistory": [
      {
        "pnr": "197503080230",
        "nickname": "Edvin",
        "name1": "Anders Edvin",
        "name2": "",
        "name3": "Nilsson"
      }
    ],
    "addressType": "L",
    "addressChanges": "2",
    "addressHistory": [
      {
        "changeDate": "2020-05-19",
        "address1": "RINGVÄGEN 19 lgh 1301",
        "address2": "11653",
        "address3": "Stockholm"
      },
      {
        "changeDate": "2019-08-16",
        "address1": "Storgatan 17 lgh 1201",
        "address2": "11453",
        "address3": "Stockholm"
      }
    ],
    "temporaryAddress1": "Box 11153",
    "temporaryAddress2": "10953",
    "temporaryAddress3": "Stockholm",
    "floor": "4",
    "doorFromLeft": "2",
    "countSameHousehold": "1",
    "sameHousehold": [
      {
        "pnr": "197503080232",
        "nickname": "Kim",
        "name1": "Kim",
        "name2": "",
        "name3": "Svensson"
      }
    ],
    "countSameBuilding": "1",
    "sameBuilding": [
      {
        "pnr": "197503080233",
        "nickname": "Alex",
        "name1": "Alex",
        "name2": "",
        "name3": "Andersson",
        "floor": "2",
        "doorFromLeft": "4"
      }
    ],
    "courtOccurrence": [
      {
        "countB": "1",
        "countT": "0",
        "countS": "0"
      }
    ],
    "relationExists": "1",
    "relation": [
      {
        "relationFrom": "",
        "relationNickname": "Kim",
        "relationName1": "Kim",
        "relationName2": "",
        "relationName3": "Svensson"
      }
    ],
    "districtCode": "10",
    "municipalityCode": "1060",
    "companiesExist": "1",
    "companies": [
      {
        "organizationNumber": "5562749894",
        "companyName": "KRAFMAN AKTIEBOLAG",
        "typeOfCommitment": "Styrelseledamot",
        "registrationYear": "1986",
        "status": "1",
        "urlCompany": "https://krafman.se/krafman-aktiebolag/5562749894/sammanfattning"
      }
    ],
    "isNurse": "2",
    "nurseCompetence": [
      {
        "competenceCode": "LK",
        "competenceLevel": "LEG",
        "competenceText": "Läkare",
        "registrationDate": "2007-08-30",
        "regulations": "",
        "limits": ""
      },
      {
        "competenceCode": "SK",
        "competenceLevel": "LEG",
        "competenceText": "Sjuksköterska",
        "registrationDate": "2007-08-30",
        "regulations": "",
        "limits": ""
      }
    ],
    "isEstate": "2",
    "estateProfession": [
      {
        "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
        "companyName": "Kjelles Fastighetsmäkleri AB",
        "note": "-"
      },
      {
        "registrationType": "Fastighetsmäklare med fullständig registrering",
        "companyName": "Mickans Fastighetsmäkleri AB",
        "note": "-"
      }
    ],
    "isTeacher": "2",
    "teacherCompetence": [
      {
        "legitimationType": "TEACHER",
        "legitimationStatus": "ACTIVE",
        "legitimationDate": "2012-08-03",
        "schoolType": "Grundskolan",
        "schoolSubject": "Musik",
        "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
      },
      {
        "legitimationType": "TEACHER",
        "legitimationStatus": "ACTIVE",
        "legitimationDate": "2012-08-03",
        "schoolType": "Gymnasieskolan",
        "schoolSubject": "Musik",
        "schoolSubjectCode": "GRGRMUS01"
      }
    ],
    "phoneExist": "1",
    "phoneNumbers": [
      {
        "phoneNumber": "46798765431"
      },
      {
        "phoneNumber": "4699123456"
      }
    ],
    "areaIncomePoints": "57",
    "averageIncome": "274403",
    "maxIncome": "2992900",
    "pnr": "197503080230"
  }
}

Bakgrundskontoll och rättsdokument

Fullständig bakgrundskontroll med domslut

POSTapi.nusvar.se/v3/court-occurrence/

Tjänsten returnerar en specifik persons förekomster i domstolsdokument för brottmål, tvistemål, förenklade tvistemål samt strafförelägganden. Målens nyckelinnehåll returneras sammanfattat i textform och tillfällig länk som låter dig ladda ned den fullständiga handlingen från domstolen genereras.

keyboard_arrow_down

Autentisering

För att anropa vårt API ska du skapa en nyckel i kundzonen som du därefter inkluderar i varje anrop genom en parameter eller som en Bearer i Authorization header. Authentisieringsinformationen måste inkluderas i varje anrop och ska göras på serversidan - för att undvika otillåten användning av ert konto genom kopiering av er nyckel i t.ex. Javascript-kod.

curl https://api.nusvar.se/v3/court-occurrence/

-H 'Authorization: Bearer {API-NYCKEL}'
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'Accept: application/json'

Parametrar

Du kan välja att inkludera API-nyckeln som en parameter istället för en header

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
token string Nej API-nyckel som parameter om den inte har inkluderats som en header

Request body

Bodyn ska inkludera personnumret med enbart siffror (utan bindestreck).

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
pnr string Ja Personnummer med endast 12 siffror
{
"pnr": "198410313319"
}

Exempelförfrågan

curl --location --request POST 'https://api.nusvar.se/v3/court-occurrence/'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: Bearer {DIN_API_NYCKEL_UTAN_BRACES}'
--header 'Cookie: ASPSESSIONIDQGSQRTRS=MMDICBNDOMAONKLHMECPJCCJ; ASPSESSIONIDSGQQTRQT=GJBPFMJABDFHIDBLADNJKCDL'
--data-raw '{
"pnr": "197503080230"
}'

Exempelsvar

{
  "success": true,
  "endpointRequested": "/v3/court-occurrence",
  "methodRequested": "POST",
  "responseCode": 2000,
  "message": "",
  "result": {
    "summaryOccurrence": [
      {
        "countB": "1",
        "countT": "0",
        "countS": "1"
      }
    ],
    "allOccurrences": [
      {
        "documentType": "AM",
        "courtDate": "2022-03-29",
        "courtName": "Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd",
        "caseId": "AM-99999-99",
        "malsagande": "",
        "malsagande_id": "",
        "tilltalad": "Nilsson, Anders",
        "tilltalad_id": "7503080230",
        "yrkanden": "Du har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 25 december 2021 på Farstavägen, Farsta, Stockholms stad. Du begick gärningen med uppsåt.",
        "domslut": "Olovlig körning. Dagsböter, 30 st á 70 kr",
        "documentLink": "{Strafföreläggande har ej länk och dokument}"
      },
      {
        "documentType": "B",
        "courtDate": "2019-09-14",
        "courtName": "SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT",
        "caseId": "B 99999-99",
        "malsagande": "Extra åklagare Anders Svensson; Åklagarmyndigheten; Söderorts åklagarkammare i Stockholm; Box 1194; 141 24 Huddinge",
        "malsagande_id": "",
        "tilltalad": "Nilsson, Anders, 19750308-0230; Sveavägen 3 D Lgh 1402; 111 53 Stockholm; Medborgare i Finland och Sverige",
        "tilltalad_id": "7503080230",
        "yrkanden": "BEGÄRAN M.M. Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma Anders Nilsson för olovlig körning enligt följande gärningsbeskrivning. Anders Nilsson har kört personbil utan att ha rätt till det. Det hände den 23 juli 2018 på Sveavägen, Stockholm, Stockholms stad. Anders Nilsson begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 3 § 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) Anders Nilsson har medgett att han kört bil vid det aktuella tillfället men motsatt sig att bli dömd eftersom han har trott sig ha rätt att köra bil.",
        "domslut": "Brott som den tilltalade döms för Olovlig körning, 3 § 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) 2018-07-23 Påföljd m.m. Dagsböter 30 å 70 kr",
        "documentLink": "https://api.nusvar.se/v3/download/?q=asdklfjsöujivckljadkjfkljlkasjdlfjalksdjflkasjdflkajsdflkajd"
      }
    ],
    "pnr": "197503080230"
  }
}

Förenklad bakgrundskontroll

POSTapi.nusvar.se/v3/simplified-occurrence/

Tjänsten returnerar antal förekomster för en specifik person i de olika dokumenttyperna brottmål, tvistemål, förenklade tvistemål samt strafförelägganden. Observera att tjänsten inte kan returnera utfallet i ett specifikt rättsdokument (använd i stället Fullständig bakgrundkontroll).

keyboard_arrow_down

Autentisering

För att anropa vårt API ska du skapa en nyckel i kundzonen som du därefter inkluderar i varje anrop genom en parameter eller som en Bearer i Authorization header. Authentisieringsinformationen måste inkluderas i varje anrop och ska göras på serversidan - för att undvika otillåten användning av ert konto genom kopiering av er nyckel i t.ex. Javascript-kod.

curl https://api.nusvar.se/v3/simplified-occurrence/

-H 'Authorization: Bearer {API-NYCKEL}'
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'Accept: application/json'

Parametrar

Du kan välja att inkludera API-nyckeln som en parameter istället för en header

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
token string Nej API-nyckel som parameter om den inte har inkluderats som en header

Request body

Bodyn ska inkludera personnumret med enbart siffror (utan bindestreck).

Parameter Datatyp Obligatorisk Beskrivning
pnr string Ja Personnummer med endast 12 siffror
{
"pnr": "198410313319"
}

Exempelförfrågan

curl --location --request POST 'https://api.nusvar.se/v3/simplified-occurrence/'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
--header 'Authorization: Bearer {DIN_API_NYCKEL_UTAN_BRACES}'
--data-raw '{
"pnr": "197503080230"
}'

Exempelsvar

{
  "success": true,
  "endpointRequested": "/v3/simplified-occurrence",
  "methodRequested": "POST",
  "responseCode": 2000,
  "message": "",
  "result": {
    "summaryOccurrence": [
      {
        "countB": "1",
        "countT": "0",
        "countS": "0"
      }
    ],
    "pnr": "197503080230"
  }
}

Nusvar AB

Luntmakargatan 66

SE-11351 Stockholm

send [email protected]

Integritetspolicy Användaravtal

Den här webbplatsen har meddelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och TV. Simon Krantz har utsetts till ansvarig utgivare.

Databasens namn är Nusvar, Nusvar.se.